Skip to main content.

Jenny Liz Rome

Plagáty

Jenny rada experimentuje s rôznymi umeleckými štýlmi, ale keď ju poprosia, aby definovala väčšiu časť svojej práce, nazvala by ju „Fantastické portréty“. Hlavnú pozornosť venuje ženám, pričom ju inšpiruje mnoho vecí vrátane popkultúry, rodičovstva, módy a prírody.

Plagáty od Jenny Liz Rome

Objavte teraz kúzlo diel Jenny Liz Rome. Jenny Liz Rome je kanadská umelkyňa žijúca v južnom Ontáriu. Umenie Jenny sa zameriava na fantastické portréty, v ktorých kombinuje klasické a digitálne kresliace techniky na vytvorenie nových obrazov.