Skip to main content.

Zásady ochrany súkromia spoločnosti Desenio AB

Úvod a zhrnutie

Spoločnosti Desenio AB (ďalej len „Desenio“ alebo „my“) záleží na vašom súkromí. V týchto zásadách vás chceme informovať o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, a o vašich právach. Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré je možné spojiť s vami ako súkromnou osobou, napríklad meno a kontaktné informácie.

Stručne povedané, vaše údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • V rozsahu potrebnom na vybavenie a doručenie objednávky.
 • Aby sme vám mohli poskytnúť akcie a inšpirácie prostredníctvom e-mailu, SMS a cieleného marketingu na sociálnych médiách a v iných online a offline médiách.
 • Aby sme s vami mohli komunikovať a odpovedať na vaše otázky.
 • Aby sme sa vás mohli opýtať, čo si myslíte o obchode Desenio a aké s nami máte skúsenosti.
 • Aby sme vám mohli pripomenúť zabudnutý nákupný košík a poskytnúť našu funkciu zostavy obrazov.
 • Na vytvorenie a udržiavanie zákazníckeho účtu (vrátane funkcií, akými sú napríklad obľúbené položky).
 • Aby sme konali v súlade so záväznými právnymi predpismi (napr. spotrebiteľské a účtovné právo).

Podľa právneho predpisu o ochrane údajov máte niekoľko práv. Vždy máte napríklad právo vzniesť námietky proti marketingu. Môžete si tiež prečítať, ako ovplyvniť naše spracovanie vašich osobných údajov – aké máte práva. .

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si naše podrobné vysvetlenia uvedené nižšie. Nižšie si môžete prečítať viac o tom, ako, prečo a ako dlho spracovávame vaše osobné údaje.

Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov

Za spracovanie vašich osobných údajov zodpovedá Desenio AB so švédskym registračným číslom spoločnosti 556763-0693. Tiež upozorňujeme, že niektorí naši poskytovatelia platobných a logistických služieb spracúvajú osobné údaje zhromaždené prostredníctvom nášho webu alebo IT systému pri nákupe a sú za ich spracovanie zodpovední nezávisle od nás.

Ak nás chcete kontaktovať ohľadom spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@desenio.sk alebo na čísle +46 8 408 80 902. Naša poštová adresa je Box 11025, 100 61 Štokholm, Švédsko.

 

Kto môže získať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým priamo my v spoločnosti Desenio. Vaše osobné údaje nikdy nebudeme predávať. V niektorých prípadoch zdieľame vaše osobné údaje, aby sme mohli správnym a efektívnym spôsobom plniť záväzky, ktoré voči vám máme:

 • V záujme zabezpečiť, že nám zaplatíte, bude k vašim osobným údajom pristupovať náš poskytovateľ/poskytovatelia platobných služieb.
 • Aby sme vám mohli dodať tovar na vašu adresu bydliska alebo poštovej službe a aby bolo možné vybaviť všetky žiadosti o vrátenie tovaru, zdieľame vaše osobné údaje s našimi poskytovateľmi logistických služieb.
 • Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým my v spoločnosti Desenio a spoločnosti v rámci skupiny Desenio.
 • Vaše osobné údaje zdieľame s dodávateľom, ktorý nám poskytuje technické riešenie na zber a publikáciu vašich recenzií, aby sme takéto recenzie mohli zhromažďovať a publikovať na našej webstránke.
 • Ak vám nás odporučil niekto z vašich známych, budeme zdieľať hash identifikátor (text-ID) vašej e-mailovej adresy s dodávateľom, ktorý nám pomáha so zabezpečením funkcionality odporúčaní od známych.
 • Aby sme propagovali relevantné produkty a našu webovú stránku urobili čo najrelevantnejšou, môžeme zdieľať Vaše osobné údaje s poskytovateľmi marketingových alebo analytických služieb, ako sú Google, Facebook, Pinterest, Snapchat, Tiktok a Microsoft. Celý zoznam nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. V prípade Google môžeme použiť súbory cookie a ďalšie údaje na analýzu správania na webe a na použitie remarketingu (zobrazovanie reklám tým, ktorí už navštívili naše stránky), google signals (údaje o reláciách zo stránok a aplikácií, ktoré Google spája s používateľmi, ktorí sú prihlásení do svojich Google accounts a ktorí majú aktivovanú Ads Personalization), demografické údaje, údaje o záujmoch, reportovanie dojmov, ako aj segmentáciu a ntegrated Services. Robíme to s cieľom zlepšiť vaše a ďalších návštevníkov' zážitky na našom webe a v reklamách na iných stránkach. Chceme, aby bolo toto čo najrelevantnejšie pre každú osobu. Môžete sa odhlásiť z google sledovania a reklamy napríklad v My Activity a My Ad Centre. Pre viac informácií o tom, ako kontrolovať informácie, ktoré zhromažďuje Google, a viac podrobností o zbieraných údajoch, ako a na aký účel, nájdete tu: Google Policies .
 • Vaše osobné údaje budeme zdieľať s dodávateľmi IT, ktorí budú osobné údaje spracovávať v našom mene ako spracovatelia, aby nám pomohli so službami IT.

Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie o tom, s kým zdieľame vaše osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať.

 

Prenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP?

Desenio vo všeobecnosti spracováva vaše osobné údaje v EÚ/EHP, ale v niektorých prípadoch využívame služby dodávateľov z krajín mimo EÚ/EHP. Pri prenose vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP Desenio zabezpečí, aby bola poskytnutá primeraná úroveň ochrany.

Desenio môže vaše osobné údaje prenášať do USA a nášmu dodávateľovi, ktorý poskytuje službu zasielania noviniek e-mailom, a našim dodávateľom, ktorí poskytujú služby marketingu relevantných produktov a zabezpečenia čo najväčšej relevantnosti našej webovej stránky.

Chceme vás upozorniť na to, že aj keď vyberáme najlepších poskytovateľov služieb, ktorých vieme nájsť, a dbáme na to, aby títo dodávatelia podpísali príslušné zmluvy s Európskou úniou, údaje, ktoré sa prenášajú do USA, môžu spracovávať orgány USA na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby boli k dispozícii účinné právne prostriedky nápravy. Pozorne sledujeme vývoj nových dohôd medzi Európskou úniou a príslušnými stranami a prijímame aktualizácie podľa výsledkov tak rýchlo, ako to je možné vždy, keď sú zavedené nové normy.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako zdieľame vaše osobné údaje, alebo ak chcete, aby sme vás informovali o náležitých bezpečnostných opatreniach, ktoré máme zavedené, môžete nás kontaktovať.

Ako môžete ovplyvniť naše spracovávanie vašich osobných údajov?

Podľa právnych predpisov o ochrane údajov si môžete uplatniť rôzne práva, ktoré ovplyvňujú naše spracovanie vašich osobných údajov. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.


Právo odvolať svoj súhlas a namietať proti spracovaniu údajov

Máte právo úplne alebo čiastočne odvolať udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Vaše odvolanie súhlasu začne platiť od bodu vykonania odvolania. Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov. Vždy máte právo namietať proti marketingu od nás, napríklad proti zasielaniu noviniek e-mailom.

Právo namietať sa vo všeobecnosti uplatňuje, keď je spracovanie údajov založené na rovnováhe oprávnených záujmov. Viac o tom, čo to znamená, sa dočítate v tabuľkách nižšie. V niektorých prípadoch však právo namietať neexistuje (napr. preto, že musíme vaše osobné údaje uchovávať). Ak vieme preukázať závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú vaše záujmy a základné práva, alebo ak je účelom spracovania určenie, vykonávanie alebo obhajoba právnych nárokov, proti spracovaniu nemáte právo namietať.


Právo na prístup

Máte právo dostať potvrdenie o tom, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. K takýmto osobným údajom môžete získať prístup a dostať kópiu tých osobných údajov, ktoré spracovávame.


Právo na opravu

Máte právo na vykonanie opravy akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a máte právo požiadať nás o skompletizovanie neúplných osobných údajov.


Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“) a obmedzenie spracovania

Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Je to napríklad v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo v prípade, že odvoláte súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a zároveň neexistuje žiadny iný právny dôvod na to, aby spracovanie pokračovalo. Máte tiež právo požadovať, aby spoločnosť Desenio obmedzila svoje spracovávanie vašich osobných údajov. Je to napríklad v prípade, že napadnete správnosť osobných údajov, alebo v prípade, že je spracovanie nezákonné, ste proti tomu, aby sa osobné údaje vymazali, a namiesto toho požadujete obmedzenie ich používania.


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Vždy máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete tak urobiť najmä v členskom štáte EÚ/EHP, kde máte obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo kde došlo k údajnému porušeniu platných právnych predpisov o ochrane údajov. V Švédsku je dozorným orgánom švédsky Úrad na ochranu údajov. Týmto právom nie sú dotknuté žiadne iné administratívne alebo súdne opravné prostriedky.
 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo nás požiadať, aby sme preniesli určité osobné údaje, ktoré o vás máme, do inej spoločnosti (prenosnosť údajov). Toto právo sa vzťahuje na vami poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte, za podmienky, že:

 • Spracovanie sa vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy; a
 • Spracovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom.

Pri uplatnení vášho práva na prenosnosť údajov máte právo na priamy prenos osobných údajov zo spoločnosti Desenio k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky uskutočniteľné.

Ako a prečo spracovávame vaše osobné údaje?

Naším cieľom je čo najväčšia transparentnosť v tom, ako a prečo spracovávame vaše osobné údaje. V tabuľke si môžete prečítať podrobnejšie informácie o tom, prečo spracovávame vaše osobné údaje (účely spracovania), aké osobné údaje spracovávame, aký máme právny základ na spracovanie vašich osobných údajov a ako dlho spracovávame vaše osobné údaje na jednotlivé účely. Spracovávame osobné údaje, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať.


Spracovávanie pred vykonaním nákupu

Musíme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme s tebou mohli komunikovať, uložiť zostavu obrazov, ak ste si nejakú vytvorili, a dostať od vás spätnú väzbu. Ak nám na tieto účely neposkytnete osobné údaje, nebudeme schopní vám poskytnúť príslušnú službu či odpovedať na vaše otázky.

Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje spracovávame?

Aký je náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje na konkrétny účel?

Ak ste začali nákup zadaním svojej e-mailovej adresy, na uloženie opusteného nákupného košíka a na pripomenutie, čo ste nechali v košíku.

Informácie o vašom nákupnom košíku a e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli na začiatku nákupu.

Náš oprávnený záujem zabezpečiť, aby ste si mohli čo najjednoduchšie zakúpiť produkty, o ktoré ste prejavili záujem ich umiestnením do nákupného košíka.

Od chvíle, keď produkt vložíte do košíka, až kým neuskutočníte nákup, maximálne však päť (5) dní.

Na uloženie vašej zostavy obrazov a na to, aby sme od vás získali spätnú väzbu k nášmu nástroju na tvorbu zostavy obrazov.

Váš e-mail a zvolené meno, pod ktorými ste si uložili zostavu obrazov, a cookies.

Spracovávame tiež všetky informácie, ktoré nám dáte pri poskytnutí spätnej väzby.

Spracovanie je nevyhnutné na naplnenie zmluvy (o poskytovaní služby na tvorbu zostavy obrazov), ktorú s vami máme.

Jeden (1) rok od chvíle, kedy ste si vytvorili zostavu obrazov.

Na zodpovedanie otázok, ktoré sa nás opýtate.

Vaše meno, kontaktné údaje, fotografie, ktoré nám pošlete, a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete.

Spracovanie je nevyhnutné na naplnenie zmluvy, ktorú s vami máme.

Tri (3) roky alebo tak dlho, ako si to vyžaduje zákon.


Spracovanie potrebné k nákupu a našej zmluve atď.

Musíme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme mohli zrealizovať váš nákup, napríklad aby sme vám mohli doručiť výrobok. Vaše osobné údaje tiež musíme spracovávať, aby sme konali v súlade so zákonnými či inými podmienkami, napríklad požiadavkou účtovného práva na zachovanie údajov či právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Ak nám na tieto účely neposkytnete osobné údaje, nebudeme schopní uskutočniť váš nákup v našom obchode.

Vezmite prosím na vedomie, že aj náš poskytovateľ/poskytovatelia platobných služieb spracovávajú osobné údaje, aby mohli spracovať vašu platbu za objednávku. Náš poskytovateľ/poskytovatelia platobných služieb sú za takéto spracovanie zodpovední nezávisle. Náš poskytovateľ/poskytovatelia platobných služieb vám tiež umožňujú vybrať si jednoduchší spôsob nákupu prostredníctvom automatického vyplnenia vašich osobných údajov alebo ich zapamätania na vašom zariadení.

Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje spracovávame?

Aký je náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje na konkrétny účel?

Aby sme mohli spracovať váš nákup, t. j. aby sme vedeli, s kým uzatvárame zmluvu, aby sme váš nákup mohli potvrdiť, aby sme váš nákup mohli doručiť a komunikovať s vami o jeho dodaní a aby sme mohli zhromažďovať informácie o vašej skúsenosti.

Vaše meno, kontaktné údaje, ako napríklad e-mailová adresa a adresa doručenia, informácie o objednávke, zvolený spôsob platby a IP adresa.

Spracovanie je nevyhnutné na naplnenie zmluvy, ktorú s vami máme.

Dvanásť (12) mesiacov od objednávky.

Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy alebo vymeniť produkt za iný a aby sme mohli konať v súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

Vaše meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa a informácie o vašom nákupe, ako napríklad spôsob platby.

Uchovávame aj informácie, ktoré ste nám dali pri využití svojho práva na odstúpenie od zmluvy alebo počas procesu výmeny tovaru.

Spracovanie je nevyhnutné na naplnenie zmluvy, ktorú s vami máme, na to, aby sme konali v súlade s našimi pravidlami vrátenia tovaru, a na to, aby sme konali v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.

Od vykonania nákupu dvanásť (12) mesiacov, aby sme konali v súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Ak sa rozhodnete uplatniť si niektoré zo svojich práv, budeme vaše osobné údaje spracovávať, až kým o odstúpení od zmluvy alebo výmene tovaru nerozhodneme a neuskutočníme prípadné vrátenie platby, resp. odoslanie nového produktu.

Riešiť akékoľvek sťažnosti a/alebo právne spory proti nám.

Vaše meno, kontaktné údaje, vami uvedené informácie, ktoré sú relevantné v rámci sťažnosti a/alebo právneho sporu.

Spracovanie je nevyhnutné na to, aby sme konali v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa a naším oprávneným záujmom riešiť sťažnosti a/alebo sa obhajovať pred právnymi nárokmi.

Od bodu, kedy sa dozvieme o vašej sťažnosti a/alebo právnom spore, a počas ich celého priebehu. Ak zamietneme váš nárok, informácie vždy uchovávame dvanásť (12) mesiacov pre prípad, že sa rozhodnete nechať svoj právny spor preskúmať v príslušnom procese.

Aby sme konali v súlade s právnymi záväzkami, t. j. účtovnými zákonmi a predpismi proti praniu špinavých peňazí.

Informácie na vašej faktúre, ako napríklad história nákupov, meno a kontaktné informácie.

Spracovanie je nevyhnutné na to, aby sme konali v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Od vykonania nákupu sedem (7) až osem (8) rokov podľa švédskeho účtovného zákona a päť až desať (5 – 10) rokov podľa zákonov proti praniu špinavých peňazí.

Ak vám nás odporučil niekto z vašich známych, spracovávame vaše osobné údaje, aby sme mohli zaplatiť nášmu dodávateľovi, ktorý nám poskytuje funkcionalitu odporúčaní od známych.

Hash identifikátor (text-ID) vašej e-mailovej adresy.

Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť, aby sme nášmu dodávateľovi platili iba za nových zákazníkov, ktorým nás odporúčal.

E-mailovú adresu na tento účel nikdy neuchovávame.


Spracovanie na účel vedenia recenzií
 

Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje spracovávame?

Aký je náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje na konkrétny účel?

Na účel posielania e-mailov s prosbou o recenzovanie po vykonaní nákupu.

Vaše meno, e-mailová adresa a ID objednávky.

Naším oprávneným záujmom je kontaktovať vás s prosbou o ohodnotenie alebo recenzovanie vašej skúsenosti s nakupovaním v našom obchode, aby sme mohli nákup spríjemniť vám a aj ostatným zákazníkom.

Kým vám nepošleme prosbu.


Spracovanie na účely spravovania vášho zákazníckeho účtu

Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme mohli spravovať váš zákaznícky účet a naplniť zmluvu, ktorú s vami máme. Ak nám na tento účel neposkytnete osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť zákaznícky účet.

Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje spracovávame?

Aký je náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje na konkrétny účel?

Aby sme mohli spravovať zákaznícky účet, ktorý ste si vytvorili. Je v tom tiež zahrnuté zasielanie aktualizovaných informácií o vašom účte a o našich zásadách ochrany súkromia. Okrem toho to zahŕňa aj spracovanie na účely zavedenia bezpečnostných opatrení v súvislosti s vaším účtom.

Vaše meno, osobné identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, cookies a IP adresa, používateľské meno, používateľské meno a poštová adresa, na ktorú vám máme doručiť produkty.

Ak ste sa rozhodli založiť si účet, spracovanie je potrebné na naplnenie našej zmluvy o poskytnutí účtu, ktorú s vami máme. Spracovanie na účely zasielania aktualizácií našich zásad ochrany súkromia, aby sme konali v súlade s právnymi predpismi a reguláciami o ochrane údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame od vykonania nákupu a dva (2) roky od vášho posledného prihlásenia, alebo kým nás nepožiadate o odstránenie účtu.Spracovanie na to, aby sme vás mohli informovať o novinkách, inšpiráciách a relevantných akciách
 

Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje spracovávame?

Aký je náš právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje na konkrétny účel?

Aby sme vám mohli na vašu žiadosť posielať e-mailom novinky a relevantné akcie a aby sme vám mohli zasielať marketing, ak ste uskutočnili nákup.

Vaša e-mailová adresa a história nákupov, história nákupov spojených s vašou e-mailovou adresou, história interakcií (otvorené položky, kliknutia atď), cookies a IP adresa.

Ak sa rozhodnete prihlásiť na odber našich noviniek e-mailom, vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.

Keď uskutočníte nákup, spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu zasielať relevantný priamy marketing. Konáme tak len v prípade, že u nás nakúpite a nenamietate proti zasielaniu marketingu.

Ak ste sa rozhodli nechať si zasielať e-mailom novinky a relevantné akcie, budeme vám ich posielať, kým sa neodhlásite z odberu e-mailov.

Ak vám posielame novinky e-mailom na základe nášho oprávneného záujmu, budeme vám takýto marketing posielať dva (2) roky od posledného nákupu, pokiaľ nebudete proti nášmu marketingu namietať skôr.

Aby sme na vás mohli zameriavať cielený marketing na sociálnych médiách a na webových stránkach tretích strán.

 

Vaša e-mailová adresa, cookies a IP adresa.

Naším oprávneným záujmom je použiť vaše osobné údaje na priamy marketing a zabezpečiť, aby bol náš marketing pre vás relevantný. Konáme tak len v prípade, že u nás nakúpite a nenamietate proti zasielaniu marketingu.

Vaše osobné údaje sa budú spracovávať dva (2) roky od uskutočnenia nákupu, pokiaľ nebudete proti nášmu marketingu namietať pred ich uplynutím

Na zverejnenie recenzie, ktorú ste sa rozhodli napísať, aby boli návštevníci našich stránok informovaní o zážitkoch zákazníkov a na marketing našej značky potenciálnym zákazníkom.

Vaše meno a informácie, ktoré ste uviedli v recenzii.

Naším oprávneným záujmom je zverejniť recenziu, ktorú ste napísali a zdieľali na platforme s recenziami.

Kým recenziu neodstránite z platformy s recenziami.

Na našich webstránkach môžeme zverejniť obrázky/video produktov, ktoré ste zdieľali zo svojho profilu na sociálnych médiách a označili tagom #desenio, s cieľom marketingu našich produktov.

Obrázok/video, ktoré ste zdieľali na sociálnych médiách, vaše používateľské meno a váš text. Všetky môžu obsahovať vaše osobné údaje.

Naším oprávneným záujmom je uverejniť obrázok/video, ktoré bolo označené tagom #desenio.

Kým nevyhlásite, že už nechcete, aby sme tento obrázok/video mali na webstránke.


Cookies

Viac informácií o našich zásadách používania cookies nájdete tu.
 

Ako sme posúdili vyváženie záujmov v prípade, že je právnym základom nášho spracovania vašich osobných údajov náš oprávnený záujem?

Pri niektorých účeloch slúžia ako právny základ spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Desenio naše oprávnené záujmy. Pri posudzovaní právneho základu sa spoliehame na test vyváženia záujmov, podľa ktorého určujeme, že náš oprávnený záujem spracovania prevažuje váš záujem a vaše základné právo na to, aby sa vaše osobné údaje nespracovávali. Vo vyššie uvedených tabuľkách sme uviedli, čo je naším oprávneným záujmom. Ak chcete vedieť viac o tom, ako sme tento test vykonali, neváhajte nás kontaktovať. Naše kontaktné údaje sú uvedené na začiatku týchto zásad ochrany súkromia.

Tieto zásady ochrany súkromia zaviedla spoločnosť Desenio 17-02-2022. (24-05-2018, 23. apríla 2020)

 

Odhláste sa z odberu našich noviniek.